Izvedba je ključnega
pomena

Pristop do učenja zaposlenih je vključen za nadaljno uporabo znanja. Poudarek vedno dajemo individualizaciji podjetja ter jasnemu posredovanju informacij. Samo učenje z razumevanjem je dolgoročno učinkovito za uspešno doseganje rezultatov zaposlenih in samega podjetja.

Razumevanje

Prehranska znanost je pogosto težko razumljiva, napačna razlaga informacij pa lahko pripelje do zmede. Naše storitve temeljijo na enostavni razlagi znanstvenih informacij na način, da so za vas razumljive in oprijemljive. Z nekaj pomoči jih tako lažje umestite v vaš življenjski slog. Zagovarjamo postopno učenje in vpeljevanje novosti v prehrano posameznika.

Definiranje

Vsako podjetje pred izvedbo storitev analiziramo, upoštevamo njegovo velikost in delovne zahteve ter okolje, v katerem se podjetje nahaja. Z našimi storitvami se vam prilagodimo in za vas poiščemo primerno rešitev. Zavedamo se pomembnosti individualizacije pri zmanjševanju deleža bolniških odsotnosti in vrednosti, ki jo posamezen delavec prispeva podjetju.

Reševanje težav

Posvetimo se vašim težavam, ne težavam na splošno. Vse storitve so tarčno usmerjene in premišljeno umeščene v proces prehranskega coachinga. Zavedamo se, kako pomembno je za velika podjetja znižati delež bolniških odsotnosti zaposlenih in hkrati, kako pomemben je posamezen delavec v podjetjih manjšega obsega. S ponujenimi storitvami se vam optimalno prilagodimo in poiščemo vam primerno rešitev.

Rezultati

Zagotavljamo vam, da vas bo pridobljeno znanje pripeljalo do želenih rezultatov. V končni fazi je ravno to tisto, kar največ šteje.

  • Večja produktivnost
  • Večje zadovoljstvo pri delu
  • Manj bolniških odsotnosti

Zdravje in zadovoljstvo vaših zaposlenih se bo izboljšalo, kar prinaša prednosti za celotno podjetje.

Podjetja, ki nam zaupajo