Celostna oskrba podjetja

Posamezni ukrepi, povezani s prehrano in zdravjem na delovnem mestu so učinkoviti. Naš cilj je usmeriti pozornost na znižanje deleža bolniških odsotnosti z optimizacijo prehrane vaših zaposlenih na več nivojih ter s storitvami, ki so prilagojene potrebam vašega podjetja.

paket

Celostna oskrba podjetja

Pri celostni oskrbi podjetja se najprej posvetimo analizi dela vaših zaposlenih in vašega podjetja. Skupaj določimo ukrepe, ki so za vas najbolj primerni in imajo največji doprinos k znižanju deleža bolniških odsotnosti. Storitve prilagodimo potrebi vaših zaposlenih in sproti spremljamo učinkovitost dela in zadovoljstvo zaposlenih.

Je storitev, ki ste jo iskali in ki zagotovo prinaša najboljše rezultate.

Storitev zajema:

  • Prehranski coaching (predavanja, delavnice).
  • Ureditev delovnega prostora.
  • Meritve telesne sestave zaposlenih.
  • Individualni prehranski coaching zaposlenih z veliko bolniške odsotnosti
  • Sodelovanje s kuhinjskim osebjem ali zunanjim ponudnikom hrane.